Alimentació

Alimentació

Moltes de les patologies que pateixen els nostres animals poden corregir-se o solucionar-se amb una dieta específica. Exemples d’això són els gats que tendeixen a fer pedres a les vies urinàries; un pinso determinat els ajuda a no acumular els minerals que les provoquen.

Altres problemes com malalties de la pell o la majoria de problemes de pes, són causats per una alimentació inadequada. No és d’estranyar que amb la gran oferta de pinsos que hi ha al mercat no sempre escollim el que més li escau a cada animal; per això cal recórrer a un professional que ens pugui orientar sobre l’alimentació mes adient per cada cas determinat.