Microxip i cartilla

Microxip i cartilla

La correcta identificació d’un animal consisteix en la inserció d’un microxip i l’expedició d’una cartilla sanitària; tot això és obligatori.

El microxip és una petita càpsula que s’insereix sota la pell de l’animal a la zona del coll. Aquesta càpsula porta un codi numèric únic per cada animal que, en el mateix moment de la inserció, es relaciona amb les dades del propietari gràcies a un programa informàtic. Així, queden enregistrades les dades de l’animal i del propietari a la base de dades de l’AIAC (arxiu d’identificació d’animals de companyia).

El microxip acostuma a posar-se cap als dos o tres mesos, però pot implantar-se en qualsevol moment de la vida de l’animal.