Problemes de comportament

Problemes de comportament

El comportament inapropiat d’un animal sempre és una causa de preocupació per al propietari; molts cops aquesta alteració és per problemes en l’educació, però d’altres, un canvi comportamental pot estar causat per un problema de salut que ha passat inadvertit. És molt important consultar amb un professional com més aviat millor per a poder trobar la causa i poder actuar a temps de modificar la conducta.