Medicina General

Medicina General

La base de la salut és una bona prevenció; amb les visites periòdiques i de seguiment es poden detectar molts problemes i solucionar-los abans que sigui massa tard i les conseqüències siguin irreversibles. La majoria de patologies es poden diagnosticar i tractar en una visita ordinària, gràcies a un examen físic complert i exhaustiu.